Miksi suunnittelijan työ on tärkeää?

Suunnittelulla on tärkeä rooli tuotteen valmistuksessa, projektissa ja yrityksen liiketoiminnassa. Vaikka suunnittelijan työn osuus koko projektista on prosentuaalisesti usein pieni, suunnittelija määrittelee lopputuotteen kustannuksista jopa 80 prosenttia.

Veslatecin teknologiapäällikkö Aki Norrbacka avaa syitä siihen, miksi suunnittelijan työ on erityisen tärkeää. Norrbackalla on pitkä kokemus suunnittelusta erilaisissa yrityksissä ja hän tekee suunnittelua myös Veslatecilla.

Saman tuotteen voi suunnitella kalliiksi tai edulliseksi

Suunnittelijan tehtävänä on hahmottaa lopullisen tuotteen vaatimukset: mitä tuote tekee? Mitä siihen tulevilta komponenteilta vaaditaan, että tuote toimii, kuten pitää?

– Suunnittelija päättää, miten tuote valmistetaan niin, että se toimii ja toisaalta niin, ettei siihen tehdä ylilaatua, joka ei tuo lisäarvoa lopputuotteelle. Saman tuotteen voi suunnitella kalliiksi tai edulliseksi. Se voidaan suunnitella valmistettavaksi useasta osasta eri työmenetelmillä tai pyrkiä vähentämään osien määrää. Lopputulos on sama, mutta vähemmillä osilla tehtynä työvaiheita on vähemmän ja valmistusaika on nopeampi.

Jos Veslatecilla nähdään, että valmistuksen voi tehdä fiksummin, soitetaan asiakkaalle ja mietitään sopiva ratkaisu yhteistyönä.

– Esimerkiksi laserleikatun ja särmätyn tuotteen pintoja halutaan usein vielä koneistaa, vaikka laserleikkaus ja särmäys riittäisivät haluttuun tarkkuuteen. Tämän tyyppisiä asioita ratkomme suunnittelijoiden kanssa päivittäin.

Hakataanko kiveä vai rakennetaanko kirkkoa?

Suunnittelijalta vaaditaan ammattitaitoa monesta asiasta, mutta yhteistyökumppaneihin kannattaa tukeutua. Suunnittelija on usein se taho, joka pitää yhteyttä alihankintakumppaneihin ja kysyy oikeita kysymyksiä.

Kun suunnittelija tilaa töitä Veslatecilta, Veslatecilla kuullaan mielellään lisätietoja siitä, millaiseen käyttöön kappale on menossa.

– Kyse on siitä, hakataanko kiveä vai rakennetaanko kirkkoa. Kun ymmärrämme, mihin kokonaisuuteen tuote on menossa, osaamme ehdottaa fiksuja valmistustapoja suunnittelijalle.

Norrbacka tilaa itsekin suunnittelijan roolissa töitä Veslatecin kumppaneilta. Se vaatii sähköpostien lähettämistä, puheluita, kysymyksiä tarkkuuksista ja toimitusajoista. Pieni vaivannäkö kuitenkin kannattaa. Kun taustatyö on tehty kunnolla, lopputulos saadaan kerralla maaliin.

Suunnittelu vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen

Loppuen lopuksi suunnittelijan työllä on merkitys koko yrityksen kilpailukyvylle ja menestykselle. Budjeteissa ja aikataulussa pysymisellä on kokonaiskuvassa iso rooli.

Norrbacka tiivistääkin suunnittelijan työn tärkeyden:

– Suunnittelulla on iso merkitys yrityksen liiketoiminnalle. Kun suunnittelija osaa suunnitella fiksusti valmistettavia kappaleita, sillä on vaikutus koko yrityksen kannattavuuteen.

Lue täältä, miten Veslatec helpottaa suunnittelijan työtä.