Suunnittelija, tässä sinulle neljä vinkkiä!

Veslatecin teknologiapäällikkö Aki Norrbacka toimii Veslatecilla suunnittelijana ja hänellä on yli 30 vuoden kokemus tuotannon tehtävistä eri teollisuusyrityksistä.

Norrbacka on oppinut uransa aikana paljon ja jakaa tässä artikkelissa neljä vinkkiä suunnittelijoille.

1. Selvitä suunnittelun pääpaino

Norrbackan mukaan suunnittelu on aina kompromissi. Päätös tehdään usein tuotteiden ominaisuuksien ja budjetin välillä, mutta prioriteetteja voivat olla myös mittatarkkuus, design ja valmistettavuus.

– Suunnittelussa pitää selvittää reunaehdot ja tehdä kompromissi niiden välillä. Tiedän, että suunnittelussa on kiire ja kiire tappaa luovuuden, mutta kannattaa laittaa hieman aikaa eri vaihtoehtojen selvittelyyn. Näin syntyy hyvä lopputulos.

Norrbackan mukaan esimerkiksi tuotteen ulkoasu, kuten kaarevat muodot, antavat haasteita valmistettavuudelle. Ne vaativat eri työvaiheita, jolloin valmistuskustannukset kasvavat. Myös kovat mittatarkkuusvaatimukset tuovat lisähintaa. Suunnittelussa pitääkin löytää tasapaino näiden muuttujien välille.

2. Pidä osaaminen valmistusmenetelmistä ajan tasalla

Norrbackan mukaan valmistusmenetelmät menevät jatkuvasti eteenpäin. Valmistusmenetelmät ja tuotantolaitteet ovat kehittyneet paljon 10 vuodessa. Toisaalta koulun penkiltäkään ei aina saa uusinta käytännön tietoa.

– Paras tilanne olisi, jos kokeneet suunnittelijat voisivat siirtää tietoa nuoremmille ja nuoremmat taas toisivat tuoreita asioita kokeneimmille. Täytyy kuitenkin muistaa, että pelkkä kokemus ei tuo asiantuntijuutta. Kokeneenkin suunnittelijan täytyy pysyä ajan tasalla.

Norrbacka korostaa, että eri valmistusmenetelmistä on saatavilla paljon tietoa ja Veslatec esittelee eri menetelmiä mielellään suunnittelijoille.

3. Hyödynnä laserhitsausta

Laserhitsaus on edelleen melko huonosti tunnettu menetelmä Suomessa. Laserhitsauksella voidaan kuitenkin esimerkiksi vähentää työvaiheita tai saavuttaa parempi mittatarkkuus.

– Jos kaksi komponenttia hitsataan yhteen perinteisesti, hitsauslämmöstä tulee muodonmuutoksia ja kappale pitää vielä koneistaa. Laserhitsauksessa muodonmuutokset ovat niin pieniä, että laserhitsaus on yleensä viimeinen työvaihe. Suosittelen tutustumaan erityisesti mikrolasertyöstöön.

Norrbacka vinkkaa, että jos tuote aiotaan valmistaa laserhitsaamalla, se pitää suunnitella alusta asti tätä silmällä pitäen, jotta saavutetaan paras mahdollinen hyöty. Tavallista hitsausta ei voi suoraan korvata laserhitsauksella.

4. Varmista, että valmistuskumppanilla on nykyaikaiset tuotantokoneet

Kun suunnittelija kilpailuttaa alihankintakumppaneita, kannattaa kysyä, millaisia tuotantokoneita yrityksellä on. Konekanta voi vaihdella paljon yritysten välillä. Nykyaikaiset koneet nopeuttavat työtä ja tekevät tarkempaa jälkeä.

– Meillä Veslatecilla konekanta on uutta. Kerromme mielellämme suunnittelijoille, millaisiin tarkkuuksiin pääsemme, Norrbacka vinkkaa.

Lue, miten Veslatec helpottaa suunnittelijan työtä.

Katso meidän näkemyksemme siitä, miksi suunnittelijan työ on niin tärkeää.