Suunnittelun teettäminen Veslatecilla tekee tuotteista fiksusti valmistettavia ja kilpailukykyisiä

Veslatec suunnittelee tuotteita yksittäisistä osista ja komponenteista kokonaisiin tuoteperheisiin ja koneenrakennukseen asti. Tässä artikkelissa Veslatecin kehitysjohtaja Aki Norrbacka kertoo neljä syytä siihen, miksi suunnittelun teettäminen Veslatecilla kannattaa.

1. Osaaminen valmistettavuudessa

Suunnittelussa ei riitä pelkästään toimiva tuote, vaan siinä pitää huomioida myös tuotteen valmistettavuus. Toisin sanoen tuotteen pitää toimia sille tarkoitetussa tehtävässä, mutta yhtä oleellista on miettiä, miten tuote on järkevää valmistaa.

– Tunnemme Veslatecilla eri teknologiat, joten tiedämme, mitkä menetelmät sopivat parhaiten minkäkin osan valmistukseen. Pyrimme optimoimaan työvaiheiden määrän, jolloin kokonaishintakin on kilpailukykyinen, Norrbacka sanoo.

2. Lyhyt valmistusaika ja laadun kontrollointi

Kun tuote suunnitellaan samassa paikassa, missä se valmistetaan, valmistusaika on lyhyempi.

– Veslatecilla pystytään tekemään monia työvaiheita talon sisällä, jolloin saadaan ajallista kilpailuetua asiakkaalle. Mietimme heti alusta alkaen sopivat valmistusmenetelmät.

Myös laadun kontrollointi on helpompaa, kun iso osa työvaiheista tehdään samassa paikassa.

– On tärkeää valmistaa kappale käyttötarkoitukseen nähden riittävän tarkoilla toleransseilla, mutta ei liian tarkoilla toleransseilla ja mittatarkkuuksilla, koska ne lisäävät kustannuksia.

3. Työvaiheiden määrittely jo suunnittelussa

Jo kappaletta suunnitellessa Veslatecilla mietitään, mitkä ovat sen valmistamiseen tarvittavat työvaiheet, mikä on työjärjestys ja tarvitaanko valmistukseen jigejä.

– Esimerkiksi jos mikrolasertyöstöön tulee uusi hitsattava tuote, paikoitustarkkuuksien pitää olla erittäin tarkkoja. Tällöin tarvitaan hyvät jigit, jotka pitävät kappaletta paikoillaan hitsattaessa. Suunnittelemme jigit itse, ja pyrimme valmistamaan ne omassa tuotannossa, jotta asiakas saa tuotteet mahdollisimman nopeasti.

4. Asiakas saa käyttöönsä koko Veslatecin osaamisen

Veslatecilla suunnittelu ja valmistus kommunikoivat keskenään, jotta tuotteesta tulee valmistettavia. Norrbacka kertookin, että asioita pallotellaan usein sisäisesti, ennen kuin ehdotus lähetetään asiakkaalle. Näin voidaan olla varmoja siitä, että kappale on todella mahdollista valmistaa suunnitelmien mukaisesti.

Tällä hetkellä myös materiaalien hinnat ovat korkeita. Jos Veslatec näkee, että saman tuotteen voisi tehdä edullisemmasta materiaalista, sitä ehdotetaan asiakkaalle. Toisaalta voidaan myös valmistaa kalliimmasta raaka-aineesta, jos sillä vältytään esim. pintakäsittelyltä, jolloin kokonaiskustannus voi laskea, ja valmistusaika lyhentyä.

– On meidän tehtävämme pysyä kärryillä uusista menetelmistä ja materiaaleista. Asiakkailla on paljon lankoja käsissään, joten yksityiskohdat voi jättää meidän huoleksemme. Olemme heille strategisesti tärkeä teknologiapartneri.

Esimerkki suunnitteluprosessista:

1. Tarpeen määrittely. Asiakas tarvitsee tietyn tuotteen tai tuotekokonaisuuden. Veslatec käy asiakkaalla kartoittamassa tarpeet, vaatimukset ja toivomukset.

2. Suunnittelu. Veslatec tekee luonnokset. Asiakas hyväksyy luonnokset ja Veslatec tekee lopulliset suunnitelmat.

3. Valmistetaan protot.

4. Prototuotteiden testaus. Asiakas antaa palautetta ja tarvittaessa tehdään muutoksia.

5. Valmis tuote.