Veslatecin liikevaihdossa huomattavaa kehitystä 2020-luvulla – Omistajien intohimo ajaa yritystä eteenpäin

Veslatecin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017 toimineella Jyrki Poikkimäellä on pitkä yhteinen historia yrityksen kanssa. Hän on saanut aitiopaikalta seurata Veslatecin kasvua yksittäiskomponenttien valmistajasta suurien kokonaisratkaisujen asiantuntijaksi.

– Tunsin Veslatecin perustajan Olli Saarniahon entuudestaan ja tein Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta valmistumiseni jälkeen ensimmäisen laatujärjestelmän Veslatecille 90-luvun alussa. Yrityksen hallituksen puheenjohtajaksi päädyin hakemisen ja haastattelun kautta. Löysimme yhteisen sävelen nykyisten omistajien Tom Bergströmin, Jani Poikkimäen ja Aki Norrbackan kanssa.

Veslatec kasvaa kohisten – orgaanisesti ja ostoilla

Vuosien 2020–2022 välillä Veslatecin liikevaihto kasvoi 3,5 miljoonasta 6,2 miljoonaan. Merkittävä liikevaihdon kasvu olisi voinut koitua kohtalokkaaksi yritykselle, jos asioita yrityksen toiminnassa ei olisi hoidettu huolella.

– Merkittävä kasvu ja se, että liiketulos pysyi positiivisena, on osoitus Veslatecin kyvykkyydestä ja operatiivisen johdon osaamisesta. Veslatec on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että kasvua haetaan muutenkin kuin orgaanisesti. Tästä osoituksena on Lännen Ohutlevyn toiminnan ostaminen keväällä 2021. Tällä hetkellä toimipisteiden toimintamalleja yhtenäistetään ja johdon tavoite on johtaa kahta toimipistettä niin kuin ne olisivat yksi.

Yrityskaupan kanssa samaan aikaan osui myös yrityksen historian suurin orgaanisen kasvun piikki, joka toi yritykselle uusia asiakkaita ja laajensi tukijalkoja useille toimialoille. Veslatec oli tähän valmis, koska prosesseja ja toimintoja oli harjoiteltu asiakkaiden kanssa etukäteen.

– Johdon osaaminen on joutunut koetukselle, kun olemme käytännössä ohittaneet 4 ja 5 miljoonan liikevaihdon askelmat kokonaan. Toisaalta asiakaspohjan laajeneminen auttaa Veslatecia selviytymään edessä olevista epävarmoista ajoista, eikä vain selviytymään vaan se tarjoaa myös mahdollisuuksia kasvulle, Poikkimäki täsmentää.

Omien tuotteiden kehittämisestä hyötyvät myös asiakkaat

Veslatecin ydinosaamista on laserteknologia ja laservalmistus. Tätä osaamista hyödynnetään asiakkaiden tuotteiden lisäksi omien tuotteiden kehittämisessä.

– Asiakkaat hyötyvät Veslatecin suunnittelu- ja valmistusosaamisesta monella tavalla. Veslatecin kilpailuetu on ehdottomasti palvelu ja laatu. Asiakkaille tarjotaan juuri sitä, mitä he haluavat ja jopa enemmän, koska Veslatecilla on kapasiteettia suunnittelu- ja kehitystyöhön.

Korona-aikana haettu ja saatu Business Finlandin tuki mahdollisti tutkimus- ja tuotekehitysprojektin, jonka johtamisesta Veslatecin kehitysjohtaja Aki Norrbacka on ollut vastuussa.

– Tämän projektin hoitaminen on tuonut esiin sen, että miten loistava insinööri Norrbacka on. Samalla Veslatecin IP-osaaminen on käynyt selväksi, mikä tarkoittaa sitä, että Veslatecin taseessa on kiinteän omaisuuden lisäksi myös henkistä pääomaa.

Koronan toi julkisiin tiloihin tarpeen tehokkaalle käsien desinfioimiselle. Veslatecin kehittämät Desives-käsidesiautomaatit opettivat sen, että yrityksessä pystytään tekemään tuotekehitysprojekteja nopealla aikataululla – ideasta tuotantoon ja valmistukseen asti. Osaltaan nopeassa tuotekehityksessä auttaa Veslatecin tietoinen päätös panostaa robotisointiin ja automaatioon tuotannossa.

– Panostamalla digitalisaatioon pyritään saamaan kilpailuetua automatisoimalla toimintoja niin tuotannossa kuin toimistossa.

Yrityksen pitäminen myyntikunnossa takaa turvallisen alustan kasvulle

Veslatecin johto on päättänyt johtaa yritystä niin, että se on joka päivä myyntikunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen sisällä olevat prosessit, vastuut, valtuudet ja laatujärjestelmät ovat ajan tasalla yhdessä liiketoiminnan kanssa.

– Ammattimainen johto ei ota turhia riskejä tai hae pikavoittoja yritystoiminnan kehittämisessä. Veslatecilla kasvun eteen on tehty töitä järjestelmällisesti kehittämällä liiketoimintaa eli oppimalla lisää. Ilman johdon intohimoa ja paloa alaa kohtaan ei kasvua tapahdu. Veslatecin johto on onnistunut luomaan yritykselle mahdollisuuksia ja varmistamaan sen, että työntekijöillä on töitä myös tulevaisuudessa, Poikkimäki päättää.

Lue lisää Veslatecista täältä!