Veslatecin liikevaihto reippaassa kasvussa – siitä on kiittäminen asiakkaita ja henkilökuntaa

Veslatecin edellisellä tilikaudella molempien yksiköiden toimitukset kasvoivat, mikä johti koko liikevaihdon reiluun kasvuun. Yrityksen toimitusjohtaja, Tom Bergström, kommentoi:

– Olemme onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoamme tarjoamalla nykyisille asiakkaillemme entistä laajempaa yhteistyötä. Yrityskaupan jälkeen kokonaistoimitusten osuus on kasvanut ja pystymme tekemään isompia asiakkuuksia yhtä aikaa sekä Porissa että Vaasassa. Tämä on tehokasta ja tarkoittaa asiakkaalle joustavampaa toimitusta.

Veslatecin kasvutavoitteet ovat kunnianhimoisia ja koko henkilökunta työskentelee niiden eteen joka päivä. Tällä hetkellä yritys työllistää 42 henkilöä, vuoteen 2025 mennessä tavoite on 100 henkilöä.

– Henkilökuntamme on merkittävässä roolissa kasvutavoitteidemme saavuttamisessa, ja he ovat osallistuneet hienosti tavoitteiden saavuttamisen eteen. Keskitymme myös jatkossa uusasiakashankintaan ja samalla pyrimme kasvattamaan nykyisiä asiakkuuksiamme.

Tavoitteena aito kumppanuus tuotteiden toimittamisen sijaan

Veslatecillä kuunnella asiakkaiden palautteita ja kehityskohteita herkällä korvalla.

– Emme tahdo vain toimittaa asiakkaille asioita, vaan tähtäämme aitoon kumppanuuteen. Yksi tärkeimmistä keinoistamme onnistua kumppanuudessa on kuuntelu ja asiakkaiden tarpeiden ennakointi. Käytännössä haluamme asiakkailtamme palautetta, jotta pystymme kehittämään toimintaamme.

Loppuvuoteen Veslatec suuntaa luottavaisesti ja edelleen kehittyen. Työntekijöillä on suuri rooli yrityksen toimintatapojen kehittämisessä.

– Suoraviivaistamme ja järkeistämme tuotantoamme, jotta se palvelisi asiakkaitamme ja tavoitteitamme entistä paremmin. Päätavoitteemme on prosessien nopeuttaminen. Työntekijämme antavat meille tärkeää palautetta mm. työnteon sujuvuudesta ja miten sitä voisi parantaa. Uskomme, että työntekijät, jotka voivat vaikuttaa työhönsä, ovat myös motivoituneempia. Se on yrityksemme menestykselle todella tärkeää.

Veslatecin molemmat toimipisteet palvelevat läpi kesän

Veslatecin toimipisteissä työtä tehdään kahdessa vuorossa läpi vuoden – myös kesällä.

– Olemme tänä vuonna rekrytoineet yhteensä viisi kesätyöntekijää, jotka pääsevät kiinni niin koneistamiseen kuin laserleikkaamiseen – jokainen omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Kesätyöntekijöillämme on merkittävä rooli yksiköidemme pyörien pyörittämisessä ja heidän avullaan pystymme palvelemaan asiakkaitamme joustavasti läpi koko kesän, päättää Bergström.

Veslateciltä saat vastauksia, kun sinulla on kysymyksiä. Katso yhteystietomme täältä!